Rubriky
Citáty

Bílkoviny: Jejich chemie a politika

„Potrava složená z obilí, zeleniny a luštěnin uživí dvacetkrát více lidí než masitá potrava. Za současného stavu je polovina sklízených ploch určena pro výkrm zvířat.“

Dr. Aaron Altshul, Bílkoviny: Jejich chemie a politika

Rubriky
Citáty

Vegetarián nebo nevegetarián: vyberte si sami

„Průměrný Američan ročně spotřebuje kolem 120 kg masa, k jehož získání je potřeba pro výkrm zvířat asi 1000 kg obilí. Kdyby tentýž Američan jedl obilí přímo, uživilo by se alespoň osm lidí ze stejného množství, které je potřebné pro masitou potravu jednoho člověka. Profesor George Borgstorm odhadl, že množství rostlinné stravy, kterou se krmí zvířata v Americe by samo o sobě stačilo k nasycení poloviny lidské populace na celém světě.“

„Pokud kráva průměrně dojí 10 litrů mléka po 10 měsíců v roce, dá to 3000 litrů mléka, které může nasytit najednou 6000 lidí. Produktivita je průměrně patnáct let, kráva tedy za celý svůj život může ukojit hlad 90 000 lidí, aspoň jednou. Ale je-li táž kráva zabita, a její maso použito k jídlu, nenasytí ani 100 lidí najednou.“

Gopinath Aggarwal, Vegetarián nebo nevegetarián: vyberte si sami

Rubriky
Citáty

Ochrana krav

„Dokud lidé masakrují zvířata, budou zabíjet i jeden druhého. Ten, kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet radost a lásku.

– Pythagoras

„Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme za cenu smrti ostatních. Jsme hroby, neboť v dřívějších dobách se lidé zříkali pojídání masa.“

– Leonardo da Vinci

„Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva.“

– Albert Einstein