Rubriky
K zamyšlení

Karma

Příčina a následek představují základní dualitu hmotného světa. Vše, k čemu zde dochází, má svou příčinu a přímo či nepřímo to povede k nějakým následkům. Náhoda neexistuje – vše je částí vyšší struktury příčin a následků. Příčina a následek poukazují na princip akce a reakce. Podle Véd se tento princip týká jak fyzikálních, tak nefyzikálních jevů. Pouhá mechanická kauzalita nedokáže vysvětlit vše. To platí zvláště v případě jevů jako je vědomí, život, individualita a osud. Karma je sanskrtské slovo pro „činnost“. Protože sanskrt je značně rozmanitý jazyk, slovo „karma“ znamená ještě mnohem více. Je odvozeno od kořene“kri“ (dělat, konat, plánovat) a znamená také „to, co je zapříčiněno a co zapříčiňuje“, což napovídá, že žádná činnost není nezávislá – je částí rozsáhlé spleti příčin a sama je příčinou budoucích reakcí a událostí. Tato spleť je koordinována podle „zákona karmy“ – zákona akce a reakce. Nejsme nuceni jednat určitým způsobem – máme svobodnou vůli. Ale s ní přichází zodpovědnost. Jsme proto (individuálně i kolektivně) svobodní ve výběru své budoucnosti, ale neustále se nám vracejí reakce za naše předchozí činy, které jsme s využitím své svobodné vůle vykonali. Za své štěstí a neštěstí si tedy zodpovídáme sami a hmotná příroda neustále vytváří podmínky, v nichž si užíváme nebo trpíme. Kolektivní karma je souhrn individuálních karem. Pokud mnoho lidí dělá to samé nebo podporují či snáší nějaký čin, potom nesou kolektivně zodpovědnost a získají kolektivní reakci, pozitivní či negativní. Ačkoliv podle zákona karmy nejsme nikdy pasívními obětmi předurčení, nevyhneme se zároveň ani působnosti zákonů stvoření ustanovených vůlí Stvořitele. Nejvyšší Pán si přeje, aby byly všechny živé bytosti šťastné a získávaly duchovní poznání. Proto někdy, aby je napravil, vytváří situace a způsobuje věci, kterým se nelze vyhnout. Nejvyšší zodpovědností lidské bytosti tedy je pochopit, že existuje Stvořitel, a naučit se žít v souladu s Jeho vůlí.

Vegetariánství lze vystopovat v původním učení všech náboženství světa. Časem však začaly být mnohé z příkazů nesprávně vykládány, záměrně měněny či jednoduše vypouštěny bezostyšnými jedinci s pochybnými pohnutkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *